Gebruikerslogin

Connect
Sign in using Facebook

Register

Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.


Login

Vanhommerig

Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen, heeft deze applicatie ontwikkeld om u een betere kijk te geven op onze werkzaamheden en daarnaast inzicht te geven in de werkzaamheden van een deurwaarders- en incassopraktijk.

Ook kunt u via deze applicatie eenvoudig zien waar, wanneer en wat er via een executieverkoop of faillissementsveiling wordt aangeboden.

Naast de gebruikelijke deurwaarder en incasso werkzaamheden, verzorgen we het gehele spectrum van de ambtelijke en niet-ambtelijke dienstverlening; dus ook van de diverse beslagen tot gerechtelijke bewaring en daadwerkelijke executie! 

Deze applicatie biedt u tevens informatie en tips over debiteurenbeheer, incasso’s, tarieven van de deurwaarderwerkzaamheden en houdt u up-to-date met betrekking tot veilingen en de te verkopen objecten via een kavellijst.

In deze applicatie vindt u tevens antwoord op veel voorkomende vragen of misopvattingen, zoals:
- Mijn minderjarige kind of huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen? 
- Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht? 
- Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen? 
- Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten? 
- Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming? 
- Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen? 
- De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen? 
- Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen? 
- Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig? 
- Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?
- Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?
- Landelijke bevoegdheid in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening 
- Het doen van exploten en het daadwerkelijk uitvoeren van executie 
- Incasso van vorderingen boven € 5000,00
- Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg? 
- Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten? 
- Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering? 
- Wat is een dagvaarding? 
- Wat is ‘betekenen’? 
- Wat is een exploit/exploot?
- Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder? 
- Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat? 
- Wat is een executoriale verkoop?
- Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?
- Hoe zit het met de (verhaalbare) kosten als mijn vordering betwist wordt en er een procedure gevoerd moet worden?

Mocht u ondanks de in deze applicatie verstrekte informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op!

Bedrijf: 
http://www.hardworks.nl/iphone/vanhommerig/
Publication brand: 
Vanhommerig
Share:
RSS

Video's!

Slide Share