Gebruikerslogin

Connect
Sign in using Facebook

Register

Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.


Login

Apple OS (Iphone)

iCreate Magazine

iCreate is the creative magazine for Apple computer users.

Memory of Colors presented by Fotopedia

Dit meesterwerk van Jaime Ocampo Rangel is een 'regenboog' van 1.300 foto's van 40 unieke culturen, het duurde 12 jaar om te maken en strekt zich uit over 18 landen (van Algerije naar Jemen) en over 5 continenten. Het is een momentopname in tijd en ruimte, bedoeld om de schoonheid van deze verdwijnende culturen te behouden, voordat het te laat is. Perfect voor liefhebbers van fotografie, liefhebbers van de aarde, kinderen, opvoeders of iemand die waarden en waardeert de diversiteit en de adembenemende schoonheid van menselijke culturen.

This masterpiece by Jaime Ocampo Rangel is a rainbow of 1,300 photos of 40 unique cultures, created over 12 years, in 18 countries (from Algeria to Yemen) and across 5 continents. It is a pause in time and space to preserve the beauty of these disappearing cultures, before it is too late. Perfect for photography enthusiasts, lovers of the earth, children, educators or anyone who values and appreciates the diversity and stunning beauty of human cultures.

Vermeer HD

Ontmoet Jan Vermeer, een Nederlandse schilder die gespecialiseerd is in prachtigebinnenlandse interieur-scènes van de middenklasse
Hij was - na Rembrandt- één van de meest originele en innovatieve schilders van zijn tijdDownload en ervaar de mooiste schilderijen van Vermeer in 4 
verbazingwekkende categorieën.

1. Vroege jaren (~1660)
2. Het melkmeisje (c. 1658)
3. Tussenperiode (1661~1669)
4. Late jaren (1670~)

Meet Jan Vermeer, a Dutch painter who specialized in exquisite, domestic interior scenes of middle class life. He was definitely one of the more original and innovative painters of his time - second only to Rembrandt. Download and experience the Finest paintings of Vermeer in 4 amazing categories.

1. Early Years (~1660)
2. The Milkmaid (c. 1658)
3. Mid Years (1661~1669)
4. Late Years (1670~)

Categorie: Tags: Platform:
Share:
RSS

Da Vinci HD

Da Vinci HD presenteert de COMPLETE COLLECTIE van hoge-resolutie (HD) schilderijen, schetsen, studies en sculpturen van Da Vinci. Van de Mona Lisa tot de anatomische schets van de Vetruvische Man. Geniet van onze fantastische Wikipedia Viewer-functie voor een maximale educatieve ervaring, voor elk kunstwerk.

Da Vinci HD features COMPLETE COLLECTION of HIGH-DEFINITION Paintings, Sketches, Studies, and Sculptures of the Da Vinci. From the painting of Mona Lisa to anatomical sketch of Vitruvian Man, you name it, it's here. Enjoy our Amazing Wikipedia Viewer Function for the maximum educational experience for each art work.

Categorie: Tags: Platform:
Share:
RSS

Pulse News Reader

Meet Pulse. A beautiful application that makes reading news fun and engaging. Pulse takes your favorite websites and transforms them into a colorful and interactive mosaic. Tap on an article, and you will see a clean and elegant view of the story. Sharing the story via Facebook, Twitter, Email or Instapaper is as easy as two taps. So good, the app was featured in the App Store Hall of Fame!

Features:
★ Dual view: For each article on Pulse News, you can switch between a clean text summary of the article or go to the website directly. When you tap on an article, both are ready to view, almost instantly!

★ Dashboard: With the dashboard layout, you can continue to browse news stories on Pulse as you read an article.

★ Offline sync: No internet? No problem. Pulse loads the news stories you read, and makes it available wherever you are.

★ Integration with Google Reader: Pulse News allows you to directly import all your RSS feeds from Google Reader. Fantastic way to get set up on Pulse!

★ Easy share: Found an interesting news article? Sharing a news story on Pulse via email, facebook, twitter and instapaper is as easy as 2 taps. 

★ News discovery: Pulse features new publishers every Friday. You can also search for a news source by simple keywords. Please note that you can add upto 60 news sources in this version of Pulse.

★ Smooth transitions: Getting lost in applications as you rotate your iPad. Special care has been taken to maintain consistency between Landscape and Portrait views.

★ Stay up to date: Want to read the latest news as soon as its published? With a single tap, you can refresh all your news sources instantly without ever leaving the application

Comic Zeal Comic Reader

Imagine holding your comic library in your hands; with Comic Zeal, you don't have to imagine. 

Your iPad is the perfect device for reading comics, but reading comics and manga isn't like reading books. You need a specialist app that can:

- Organize your comics by series, don't look through hundreds to find the one you want.
- Show you large covers, they'll tell you more than a title.
- Make it easy to move between issues when reading, you'll go through a few in a sitting.
- Reliably zoom in on content, not show you the same borders page after page.
- Be smart about what to show you when you rotate the device, many comics have a mixture of portrait and landscape pages.
- Load big images fast, you don't want to spend five seconds waiting for a page to load.
- Load your comics using USB, wifi or even other apps like Drop Box.

That app is Comic Zeal. It does everything on the list and much more. It was the first comic reader on the app store more than two years ago. We've been listening to your feedback and improving on it ever since. 


YellowCabMagazine

View your Yellow Cab magazine on your iPhone and iPad. Take advantage of great offers from local Ft Lauderdale restaurants and clubs.

Vanhommerig

Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders en juristen, heeft deze applicatie ontwikkeld om u een betere kijk te geven op onze werkzaamheden en daarnaast inzicht te geven in de werkzaamheden van een deurwaarders- en incassopraktijk.

Ook kunt u via deze applicatie eenvoudig zien waar, wanneer en wat er via een executieverkoop of faillissementsveiling wordt aangeboden.

Naast de gebruikelijke deurwaarder en incasso werkzaamheden, verzorgen we het gehele spectrum van de ambtelijke en niet-ambtelijke dienstverlening; dus ook van de diverse beslagen tot gerechtelijke bewaring en daadwerkelijke executie! 

Deze applicatie biedt u tevens informatie en tips over debiteurenbeheer, incasso’s, tarieven van de deurwaarderwerkzaamheden en houdt u up-to-date met betrekking tot veilingen en de te verkopen objecten via een kavellijst.

In deze applicatie vindt u tevens antwoord op veel voorkomende vragen of misopvattingen, zoals:
- Mijn minderjarige kind of huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen? 
- Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht? 
- Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen? 
- Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten? 
- Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming? 
- Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen? 
- De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen? 
- Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen? 
- Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig? 
- Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?
- Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?
- Landelijke bevoegdheid in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening 
- Het doen van exploten en het daadwerkelijk uitvoeren van executie 
- Incasso van vorderingen boven € 5000,00
- Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg? 
- Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten? 
- Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering? 
- Wat is een dagvaarding? 
- Wat is ‘betekenen’? 
- Wat is een exploit/exploot?
- Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder? 
- Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat? 
- Wat is een executoriale verkoop?
- Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?
- Hoe zit het met de (verhaalbare) kosten als mijn vordering betwist wordt en er een procedure gevoerd moet worden?

Mocht u ondanks de in deze applicatie verstrekte informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op!

The Economist on iPad

Digital and print subscribers to The Economist receive unrestricted access to each week’s full print edition on iPad and iPhone. 
FEATURES
Each week’s issue available from 9pm London time on Thursday
Download each issue to your device to read without an internet connection
Switch easily between reading and listening with The Economist in audio
Store and access back issues
Purchase single issues using In App Purchase
Subscribe from within the app for full access to The Economist on iPhone and iPad and The Economist online

Categorie: Tags: Platform:
Share:
RSS

Talkers Magazine

TALKERS magazine is the leading trade publication serving the talk media industries in America.

Video's!

Slide Share