Gebruikerslogin

Connect
Sign in using Facebook

Register

Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.


Login

Digital Magazine

Onze nieuwste productie de app "Zo Goed Als Nieuw" van Science center NEMO

Een productie van de Tabletpublisher.nl De nieuwe app Zo Goed Als Nieuw van Science center NEMO. Een interactieve reis langs de mogelijkheden om onderdelen van je lichaam te vervangen, de essentie van regeneratieve geneeskunde.
Zie een mooi overzicht vab de app https://appadvice.com/app/zo-goed-als-nieuw/982015754 

Download de nieuwe app Appstore Zo Goed Als Nieuw >>>>>>

Personalized iPad magazine

Zite is a personalized iPad magazine. The application bundles multiple articles and items from all over the web into a magazine, unique for every user. Content is selected on basis of ones Twitter and/or Google Reader subscription, and factors such as popularity on the web, among other users and on personal liking / reading history within the app. For each item, the user can indicate whether he/she likes or dislikes it and whether he/she wants more items of this source / topic. Zite automatically groups articles in specific categories, which the user can turn on or off. There is also a Top Stories section..


StrengthsWeaknesses
Multiple news/info feeds grouped into one reader

Visually attractive & highly customizable

Content automatically categorized

New items added based on personal reading / liking history

Potentially overwhelming with lots of content without clear overview of subscriptions.

Opportunities

Reading experience based on personal preferences

Algorithm provides serendipity

Threats

User looses overview and control (on initially selected feeds)

Video's!

Slide Share