Gebruikerslogin

Connect
Sign in using Facebook

Register

Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.


Login

Interview Richard Slakhorst

 

 Toekomstvisie & informatie Tabletpublisher.nl 

Geschreven door Casper Hermans

Uit een serie van drie interviews
Erwin van der Zande
Richard Slakhorst

Als bijlage van het Onderzoeksrapport 
  
Nieuwe navigatievormen & mogelijkheden op de iPad 
en andere tablet pc’s

Het hele onderzoek lezen dat kan !
Onderzoeksrapport aanvragen Klik hier met vermelding van Onderzoeksrapport  

Casper 
Zou je misschien iets meer kunnen vertellen over het idee 
over Tabletpublisher.nl?

Richard: 
Rond 2007 en 2008 kwamen de tablet devices op in de markt en dat veranderde heel veel aan hoe je een publicatie gaat publiceren en bood nieuwe kansen.We zijn toen gaan kijken welke nieuwe mogelijkheden er waren. De online bladerboeken kenden we natuurlijk al, maar die waren nog steeds opgemaakt op de traditionele manier van opmaken. We zijn opzoek gegaan waar de toegevoegde waarde van een publicatie op een tablet ligt en hoe we die kunnen gebruiken als een nieuwe vorm van informatie overdracht. We zijn er achter gekomen dat die vooral ligt in de navigatie en interactie, dus hoe ga je navigeren en hoe organiseer je de content. We zijn gaan kijken waar daar de mogelijkheden lagen. Tegelijkertijd waren daar ook een hele boel andere partijen ook mee bezig geweest en daar zijn inmiddels heel veel mooie oplossingen voor bedacht. We hebben gekozen voor de iPad omdat de andere namen als zodanig interessant zijn en daar doen we ook iets mee, maar we denken dat de iPad toch wel de standaard gaat worden. Er zullen uiteraard meer vormen ontstaan maar er zal altijd verwezen worden naar een iPad-achtige.

Casper: 
Wat zijn de ideeën over hoe een magazine er op een iPad hoort uit te zien?

Richard: 
Er zijn nog niet heel duidelijk nieuwe vormen, dat is heel complex nog. 
Wat je eigenlijk wilt is het detail en het overzicht tegelijk. Er wordt gekeken hoe je een detail en overzicht plus een belevenis kunt krijgen terwijl het toch een plat ding blijft. Dus wat kun je er mee doen in het detail maar ook in het overzicht. Daarnaast is er ook nog sprake van rich media die je kunt toevoegen aan een publicatie.

Casper:
Wat is dan de beleving van het lezen op een iPad?

Richard: 
Iin eerste instantie, informatie overdracht is informatie overdracht, er zijn natuurlijk verschillende vormen van publicaties, als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar een boek, een magazine of jaarverslag dan zijn daar wel verschillen in qua gebruiksfunctie. Als je informatie wilt opzoeken dan is dat het hoofddoel en daarbij horen sowieso een paar wensen van de gebruiker en die kunnen we ook benoemen. Wij hebben gekeken naar hoe we echt een toegevoegde waarde kunnen leveren.

Casper: 
Wat zijn dan de wensen van de lezer op dat gebied?

Richard: 
Dat is erg verschillend per onderdeel, hebben we het over vakliteratuur of een magazine. Er is wat dat betreft niet één waarheid. We hebben onderzoek gedaan naar de wensen van de lezer en hoe we daar iets kunnen toevoegen zodat er ook echt meerwaarde ontstaat. Uit Amerikaans onderzoek is ook gebleken men wil best betalen maar dan moet er ook een meerwaarde zijn ten opzicht van de bestaande publicaties.

Casper: 
Voor het uitgeven op een tablet ben je nog steeds afhankelijk van een uitgever wat zijn hun wensen op het gebied van dit nieuwe publiceren?

Richard: 

Ik heb de indruk dat ze graag mee willen en het een positieve ontwikkeling vinden, maar het probleem is nu nog de distributie en de marges die verdwijnen bij partijen waar de uitgevers niet zo blij mee zijn. We weten dat Apple een bepaalde marge vraagt, wat opzicht niet gek is want de doen wel de distributie, maar er zijn weinig keuze mogelijkheden. Alles via een hoofdportal dat vinden uitgevers nog wel een beetje lastig. Langzamerhand ontstaan er alternatieven en gaan steeds meer uitgevers toch mee in deze nieuwe manier van publiceren. Dat wil niet zeggen dat gedrukte media verdwijnt maar wel een andere rol krijgt

Casper:
Zijn er nog meer wensen naast de distributie voor de uitgevers?

Richard: 
Dat zijn er natuurlijk heel veel, maar het belangrijkste is toch de overgang naar digitaal, omdat er daar een aantal nieuwe disciplines bij komen kijken. Dan kan er gedacht worden aan navigatie en interactiviteit, dat is iets nieuws wat in gedrukte media natuurlijk niet mogelijk is. Het vergt een andere manier van denken naast de 
vormgeving die is natuurlijk ook belangrijk, de look en feel.

Casper: 
Waar gaan de uitgevers bij het publiceren op de iPad aan verdienen?

Richard: 
Daar kan ik nu nog niet veel over zeggen, dat is koffiedik kijken, er wordt nog steeds gezocht wat daar de beste oplossing voor is. Er zijn veel oplossingen maar je moet je een ander mix gaan creëren.

Casper:
In hoeverre zal de rol van user generated content mee gaan spelen bij het nieuwe publiceren?

Richard: 
Dat is natuurlijk heel belangrijk en op dit moment erg hot en dat zal wel zo blijven.Er zullen nieuwe vormen van uitgeven ontstaan die je lezer meer betrekken bij het publiceren. Maar er kan ook een cross-over ontstaan, waarbij lezers onderling met elkaar gaan communiceren tijdens het lezen van een boek bijvoorbeeld, zoals vroeger de leesclub fysiek aanwezig was zal dat gaan verplaatsen naar een digitale omgeving.

Casper: 
Welke stappen zijn voor een uitgever van belang om van fysiek naar digitaal uitgeven te gaan? 

Richard: 
Ten eerste natuurlijk contact opnemen met Tabletpublisher.nl, wij hebben een aantal mooie oplossingen en kunnen daarbij ondersteunen om uit te zoeken welke manier voor jouw organisatie het best is . We gaan analyseren wat de organisatie wil en waar zijn ze naar opzoek. Welke content wordt er gemaakt, welke mogelijkheden zijn er nu en wat is de investeringsgraad. We kijken eerst globaal en later in detail om alles stukje voor stukje in te vullen of te ontwikkelen zodat er een uniek product ontstaat voor de organisatie.

Casper: 
Nu blijkt uit het onderzoek wat in opdracht van Tabletpublisher is uitgevoerd dat veel gebruikers van de iPad niet graag lang achtereen lezen op een iPad. Hoe denk je dat dit in de toekomst zal gaan?

Richard: 
Ik denk dat in de toekomst er andere vormen zullen ontstaan die nog intuïtiever zijn zodat de content nog makkelijker geconsumeerd kan worden. Als we nu al kijken naar de Xbox Kinect waarbij je alles bedient zonder ook maar iets aan te raken dan zullen dus steeds weer nieuwe interfaces worden bedacht en manieren worden verzonnen waarop de content kan worden geconsumeerd.De belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren is vooral de plek waar je consumeert. Niet meer in de zithouding met een stoel en een scherm, maar de iPad geeft je de mogelijkheden om op andere manier, vooral je fysieke houding, content te consumeren. Wat je ook moet bedenkenen belangrijk blijft is alle vormen van interactiviteit, alles integreren van beeld- en geluidsmateriaal tot links naar andere publicaties of extra informatie over het onderwerp

Casper:
Uit het onderzoek blijkt juist dat veel beeld materiaal juist afleidt en de teksten daardoor vaak niet meer gelezen worden.

Richard: 
Dat is natuurlijk van alle tijden, met de komst van de T.V. was dat ook al zo. Maar inmiddels weten we dat wij als mensen ook mee ontwikkelen, en steeds beter leren te selecteren. Dus wij zullen daarin ook nog een ontwikkeling door maken.Maar het blijft zo dat het wel belangrijk is te realiseren of dat soort content ook echt iets toevoegt.


Casper: 
Zullen de uitgevers rekening moeten waar de content consumeert, met name met het gebruikt van beeld- en geluidmateriaal?

Richard: 
Ja dat denk ik wel, uitgevers zijn natuurlijk sowieso niet gewent om met video te werken. Het zijn kennis gebieden die ze niet in huis hebben. Nu wordt er nog veel geëxperimenteerd en daar gaat nog veel fout in, maar uiteindelijk zal dat worden uitgekristalliseerd en wordt duidelijk wat echt toegevoegde waarde is.


Casper:
Als we het toekomst beeld volgen wat je hier zegt dan hebben we straks bijna geen papier meer. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt, wat betreft educatie, dat leren van een beeldscherm veel minder effectief is dan leren van papier. Enig idee hoe dit zich zou kunnen ontwikkelen?

Richard: 
Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar een ding staat wat mij betreft voorop denk ik vooral aan het milieu aspect, dat het verbruik van papier sowieso omlaag zal gaan. Maar voorlopig zal het een mix zijn, maar vanuit het oogpunt van kosten en meerwaarde denk ik dat het steeds meer richting digitaal zal gaan.

Casper: 
Op welke manier kan Tabletpublisher ondersteunen om de juiste vormen van interactie te creëren voor de iPad?

Richard: 
Het heeft te maken met zijn investeringsgraad en de behoefte. Er zijn in de markt een aantal gestandaardiseerde oplossingen van Adobe, Woodwings en een aantal andere partijen. Zij reiken hoogwaardige gekwalificeerde oplossingen aan die direct te gebruiken zijn voor digitale publicaties, maar hoe kan je binnen die standaarden toch interessant genoeg publiceren tegen een betaalbare prijs. Maar dat vergt ook een aantal redactionele aanpassingen om optimaal gebruik te kunnen maken van die nieuwe mogelijkheden. Je kunt nog een stuk verder gaan en dat je helemaal naar wens van de klant iets nieuws opbouwt. Dan werkt je met code en niet met 
gestandaardiseerde oplossingen.


Casper: 
Kijkend naar de toekomst, hoe ziet de uitgeef wereld er dan over 10

Richard: 
Dat is lastig te zeggen, het zal in ieder geval een verandering door gaan maar hoe dat precies gaat gebeuren durft ik niet te zeggen. Maar over een jaar of 5 heeft elke uitgever twee publicaties een gedrukte en een digitale versie. Als ze niet meegaan met de nieuwe ontwikkelingen zullen ze de boot missen. Uiteindelijk zal de gedrukte versie een meer elitaire uitgave worden en dat je kan kiezen tussen digitaal, gedrukt of beide. Ik denk dat de boekenkasten niet meer zo gevuld zullen zijn als we dat nu gewent zijn. Je zult veel meer via sociale media kunnen zien wat iemand gelezen heeft dan in zijn boekenkast.

Casper:
Inhakend op de sociale media, wat wordt daar de rol van in de toekomst?

Richard:
De rol van burgerjournalistiek is nu wel bewezen en we zien ook welke gevolgen dat kan hebben. Er zullen steeds meer kanalen ontstaan die vanuit een bepaald idee gaan opereren, zodat je weet wie er achter de informatie zit en dat je weet door wie, hoe en waarom het wordt gemaakt. En daarnaast zullen er partijen ontstaan die deze berichtgeving weer gaan bundelen en dat kan een rol van de uitgevers worden. Maar dan meer vanuit een ICT kant, er zullen magazines ontstaat, en die bestaan nu ook al, waarin content wordt afgestemd op jouw voorkeuren. Daarbij wordt dan ook een oude wens vervult, dat je als consument zelf bepaalt wat je 
consumeert. Maar er zullen steeds nieuwe vormen blijven ontstaan,

Casper: 
Zou je nog iets willen toevoegen over wat Tabletpublisher doet?

Richard:
Wat wij natuurlijk hebben is kennis over navigatie, interactie en vormgeving en gebruikers. Wij kunnen binnen een bepaalde wens met mogelijkheden van nu een invulling geven.Of met bestaande technologie een invulling geven aan jouw
 publicatie. En dan alles wat daarbij hoort, van redactie tot vormgeving, hosting en het business model. We houden ons verder bezig met ontwikkeling, bedenken en vormgeven van apps.We ontwikkelen mee in de navigatie en interactie en we geven de applicatie vorm. Deels redactionele opmaak en waar wat komt te staan in de applicatie en we gaan deze dan ook publiceren.

Casper:
Wat kan Tabletpublisher voor uitgevers en MKB-ers kan doen?

Richard:
Er zijn drie varianten;Er zijn custom apps, waarbij een app speciaal ontwikkeld wordt en met nieuwe 
navigatievormen worden bedacht met een nieuwe benaderingswijze van dezelfde content. We gaan samen dan een ontwikkeling door, dat kan voor MKB-ers ofuitgevers maar het kan ook voor non profit organisatie zoals scholen
Dan is er nog het converteren van bestaand drukwerk naar een app, 
met een eenvoudige navigatie. Of het converteren naar een online versie, zoals een bladerboek. Het lijkt dan op een app maar is dan online en benaderbaar op een tablet.We kijken ook naar de verschillende platforms.Daarbij hebben wij drie disciplines; 
Visual design, gedacht vanuit deze nieuwe media.Interfaces en navigatie, dat is goed nadenken over hoe navigeer je door de publicatie heen maar ook Interactie in de breedste zin van het woord. Interactie met de doelgroep en Interactie met de content, waardoor er nieuwe ervaringen ontstaan terwijl er geconsumeerd wordt.

Casper: 
Wat is de rol van het R&D-lab binnen Tabletpublisher?

Richard: 
Onderzoek doen naar de nieuwe mogelijkheden op de iPad. We houden ons dan vooral bezig met visual design, interaction design en navigation design. Om op die manier een meerwaarde te creëren voor onze klanten.

Casper:
Wat is het doel de website Tabletpublisher.nl?

Richard: 
Het is een portaal waarop overzicht wordt geschept over alles wat te maken heeft met digitaal publiceren.


Casper: 
Welke diensten biedt Tabletpublisher.nl aan?

Richard: 
Dat zijn er eigenlijk drie; 
We ontwikkelen samen met de klant een custom app daar gaan we gericht in op de wensen van de klant. Daarbij integreren we de bevindingen uit het R&D-lab en de nieuwste technieken. Het converteren van een bestaande publicatie naar een app. Het converteren van een bestaande publicatie naar een online app, dat is een kruising tussen een website en een app, deze is online te benaderen vanaf een tablet.

 

Video's!

Slide Share