Gebruikerslogin

Connect
Sign in using Facebook

Register

Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.


Login

Work smarter, work together’ Word partner!

Tabletpublisher Inside & partners

Digital publishing is hot. Deze nieuwe manier van publiceren biedt nieuwe kansen voor de creatieve industrie. Kansen die wel om een andere manier van denken en aanvullende competenties vragen. Voor veel bedrijven is het nog lastig om hieraan invulling te geven. De valkuil is vaak dat bedrijven denken dat ze alle onderdelen van digital publishing individueel moeten kunnen invullen. In de continu veranderende wereld van digital publishing zijn partnership en samenwerking juist het antwoord!


De vele onderdelen in de keten van digital publishing vragen om een netwerk van creatieven, producenten en verkoopkanalen. Een netwerk waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Waar matching plaatsvindt en bedrijven met een gezamenlijke visie op digital publishing elkaar ondersteunen en samenwerken. Dit coöperatieve, landelijke netwerk in de creatieve industrie bundelt krachten op het gebied van inkoop, marketing, technologie, 
publishing en productie.Tabletpublisher.nl is de aanjager en facilitator van dit netwerk.Tabletpublisher Inside & partners zorgt ervoor dat competenties, capaciteit, kennis centraal beschikbaar komen voor het gehele netwerk. De bundeling van krachten resulteert in schaalvoordelen, innovatie en onderscheidend vermogen in de markt. En voor duurzame relevantie voor de eindklant!

Wat is Tabletpublisher inside & Partners?

- Samenwerkingsverband voor de creative / publishing professionals
- Gericht op benutten van kansen in digital publishing
- Bundeling van competenties en capaciteit
- Matching van vraag & aanbod
- Facilitator van marketing, sales, inkoop, technologie, publishing & productie
- Kennisdeling & innovatie

Voordelen partners

- Full service publishing oplossingen richting opdrachtgevers
Toegang tot nieuwe markten
Flexibel inzet en gebruik van competenties & capaciteit
Behoud eigen identiteit & kwaliteit
Slagkracht in marketing & sales, publishing & productie
Up-to-date kennis en technologie
Schaal- en inkoopvoordelen
Innovatief en onderscheidend vermogen

Work smarter Work together
Word partner!

Benut het netwerk van competenties, capaciteit,marketing en schaalvoordelen
Biedt opdrachtgevers full service publishing oplossingen
Creëer duurzame relevantie en relaties­­­ 

 

 

Meer weten? Klik hier om informatie aan te vragen

 


 

 

 

 


Video's!

Slide Share